вр. Ушите

върхове, ПУ Тетевен

Геогр. ширина: 283473.152304
Геогр. дължина: 4740793.12125