до х. Вежен

места за бивакуване, ПУ Тетевен

Геогр. ширина: 286575.387630
Геогр. дължина: 4738840.01541
Надм. височина: 1610 м.