Нефтохима

места за бивакуване, ПУ Тетевен

Геогр. ширина: 285520.436000
Геогр. дължина: 4741917.20200
Надм. височина: 824 м.