Начало / За проекта / Реализация

Реализация

Интерактивната карта е разработена от „ПИ ДИ ЕМ Сървисис” ООД в рамките на малка обществена поръчка на ДНП „Централен Балкан” с предмет “Създаване на оnline туристическа карта с GPS координати на маршрутите и туристическите обектите в НП”.

GPS данните (трак-логове и точки) са заснети на терен от екип планински водачи в периода октомври 2010 – септември 2011 г. Заснети и представени са не всички туристически обекти в парка, а само тези, посочени в спецификацията на ДНП „Централен Балкан” съгласно целите на проекта. В процеса на работа са използвани и допълнителни GPS данни, предоставени от паркови служители, както и информация от сайта Bulgarian Mountains.

Данните са обработени на база използваните наименования и посочените обекти в спецификацията на ДНП „Централен Балкан”. За по-добра ориентация са добавени и допълнителни обекти (например върхове), информация за част от които е взета от публични източници и достоверността й не може да бъде гарантирана.

Дизайнът и разработката на настоящия уебсайт е дело на нашите партньори от Loopink & Цвят и пиксел. По поръчката работи екип в състав: Георги Терзийски, Деляна Костадинова, Ивайло Тодоров, Калин Върбанов, Мартин Неделчев, Росен Мутафчийски, Теодор Тодоров, Шенгюл Алиманова. Изказваме специални благодарности на Генчо Илиев, Диана Терзийска, Нела Рачевиц и служителите от парковите участъци на ДНП „Централен Балкан” за оказаното съдействие при изпълнение на поръчката!