Начало / За проекта / НП "Централен Балкан"

НП "Централен Балкан"

Национален парк "Централен Балкан" е обявен като “народен” на 31.10.1991 г. с обща площ 73 261,8 ха. Съгласно Заповед № РД – 396 от 15 октомври 1999 г. и Заповед № РД - 75 от февруари 2006 г. на Министъра на околната среда и водите е прекатегоризиран в Национален парк с обща площ 71 669,5 ха., от тях резерватна площ – 20 019,6 ха (9 резервата). От 1999 г. на дирекцията е възложено и управлението на 2 защитени територии извън парка – резерват “Еленова гора” (община Павел баня) и поддържан резерват “Чамджа” (Карловска община).

Паркът се управлява от Дирекция “Национален парк Централен Балкан” - регионална административна структура на МОСВ - създадена през 1998 г. като самостоятелно юридическо лице за управлението на защитената територия. Повече информация за парка и дейностите на ДНП "Централен Балкан" можете да намерите на адрес: http://visitcentralbalkan.net/bg.