Карта

Интерактивната карта съдържа информация за основните туристически маршрути, хижи и забележителности на територията на Национален парк "Централен Балкан", представена по паркови участъци.

За всеки обект можете да изтеглите файлове с GPS координати или трак-лог. Изберете маршрут/ място от картата или от съответния списък по категории и ще видите подробна информация с възможност за download в различни формати.

Картата не е географска, а условна и в този мащаб показва само ориентировъчно местоположение на обектите. Графичното представяне на маршрутите е модифицирано с цел улесняване на работата с картата. Точна представа за местоположението на точките и трасетата на пътеките може да се получи чрез изтегляне на съответния файл и преглед в специализиран софтуер (напр. MapSource).

Маршрути

Картата съдържа информация за основните маркирани туристически маршрути в Национален парк "Централен Балкан". Маршрутите, които имат общи участъци или стартират паралелно от определена точка условно са представени на картата с успоредни линии, за да се избегне наслагване и да се улесни получаването на допълнителна информация/ свалянето на данни.

Можете да търсите маршрутите както по парковия участък, през който преминават, така и според техния вид и предназначение - екопътеки, интерпретирани маршрути, исторически маршрути, летни и зимни туристически маршрути, маршрути за конен и велотуризъм.

За всеки от маршрутите можете да свалите файл с GPS координати (трак-лог), който да разгледате в специализиран софтуер или да заредите във вашия GPS приемник.

Изходни точки

Можете да видите основните входно-изходни пунктове за Национален парк "Централен Балкан" (населени места, гари, др.) за всеки от 7-те паркови участъка: Тетевен, Клисура, Троян, Карлово, Калофер, Стоките и Тъжа.

След като изберете изходната точка за вашата разходка и прецените как да стигнете до нея, можете да разгледате и подходящите за вас маршрути.

За по-добра ориентация на посетителите са представени и основните места, в които туристическите маршрути навлизат в границите на парка, както и границите на резерватите, намиращи се на територията на НП "Централен Балкан".

Хижи и заслони

На територията на Парка има множество хижи и заслони. Можете да видите всички хижи в даден парков участък както и да планирате пътя до съседни хижи, забележителности и върхове, като видите кои маршрути тръгват от съответната хижа.

Можете да видите и обектите на културно-историческо наследство по избрания от вас маршрут, информационните пунктове, местата за почивка и палене на огън, разрешени места за бивакуване, погледните места, спортните съоръжения и местата за екстремни спортове.